Cautare in site

Search

ASCONT parohii

ASCONT parohii  este un program dedicat activităţilor de gestiune şi contabilitate în partidă simplă, orientat către unităţile constituite ca parohii în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Ajuns la versiunea 3.0, acest program are peste 1500 de utilizatori în toată țara.

Pentru a vizualiza aceasta prezentare in format PDF cu exemple de rapoarte si capturi ecran accesati aceasta legatura.

Pentru a accesa manualul de utilizare online al programului accesati aceasta legatura.

PRINCIPII DE PROIECTARE

Programul ASCONT parohii se deosebeşte de produsele similare, proiectarea sa fiind guvernată consecvent de următoarele principii:

  1. La baza definirii funcţiilor programului stă operaţia contabilă şi nu documentul justificativ. Pentru o înţelegere rapidă a acestei afirmaţii recurgem în loc de definiţie la câteva exemple de operaţii. Astfel, constituie operaţii contabile următoarele: încasări şi plăţi cu numerar, încasări şi plăţi prin bancă, intrări de bunuri stocabile în gestiunea pangar, ieşiri de bunuri din gestiunea pangar etc. Această organizare asigură însuşirea rapidă a programului (utilizatorul nu este bulversat cu noţiuni şi proceduri noi) şi stabilitate în timp la modificări legislative în sensul că operaţiile rămân neschimbate în timp ce conţinutul şi formatul documentelor poate fi modificat prin legi şi ordonanţe.
  2. Structurarea produsului în module definite după locul şi timpul de desfăşurare a operaţiei sau grupului de operaţii. Această structurare corespunde cerinţelor organizatorice şi manageriale ale parohiei şi nu contravine în nici un chip competenţelor şi responsabilităţilor utilizatorilor direcţi.
  3. Eliminarea redondanţelor şi paralelismului în preluarea datelor. Astfel intrările şi ieşirile de bunuri pangar generează automat la casă plăţi şi respectiv încasări. La fel înregistrarea chitanţelor în registrele de botez, cununii sau înmormântări generează automat venituri la casa.
  4. Organizarea unitară a produsului asigură toate interdependenţele între module pe de o parte şi funcţionarea lor relativ independentă pe de altă parte.

ARIA DE CUPRINDERE

Programul ASCONT parohii este structurat în sase module, dupa cum urmeaza:

1. CONTABILITATE

Acest modul tratează operaţiile de casă si banca (încasări şi plăţi) având următoarele funcţiuni:
1.1 Preluare operaţii de încasări și plăți;
1.2 Preluare proiect de buget;
1.3 Vizualizare / listare rapoarte selective privind operaţiile de casă și / sau bancă. Programul permite selectarea din baza de date pentru un orizont de timp dat, operaţiile care îndeplinesc condiţiile precizate referitoare la: numărul documentului, numărul bonului de plată, contul contabil, provenienţa încasării sau destinaţia plăţii, anul obligaţiei de plată, cuvinte cheie din explicaţiile scrise în registrul de încasări și plăți;
1.4 Situaţii sintetice privind încasările grupate pe principalele posturi: contribuţii, donaţii, servicii religioase, pangar, alte încasări;
1.5 Situaţii sintetice privind plăţile grupate pe principalele posturi: salarii şi adiacente salariilor, utilităţi, materiale, servicii, pangar, furnizori, debitori/creditori, alte plăţi;
1.6 Borderou de plăţi şi încasări în care agregarea se face la nivelul fiecărei zile pe conturi contabile, indicând rulajele şi soldurile zilnice (foarte necesare la justificarea situaţiei financiare şi urmărirea plafoanelor de casă ) ;
1.7 Situaţie sintetică a rulajelor şi soldurilor la casă și / sau bancă pentru un interval de timp precizat.

2. GESTIUNE

Acest modul priveşte gestiunea bunurilor stocabile şi evidenţa recepţiilor de servicii prestate de către terţi parohiei. Modulul are următoarele subdiviziuni:

2.1 Operaţii Pangar

2.1.1 Recepţii produse pangar

2.1.2 Ieşirea din gestiune, descărcarea gestiunii

2.1.3 Stoc pangar

2.1.4 Fişa de magazie pentru produse pangar

2.2 Gestiunea Mijloacelor Fixe.

2.2.1 Recepţii Mijloace Fixe

2.2.2 Registrul numerelor de inventar

2.3 Gestiunea Materialelor

2.3.1 Recepţii materiale

2.3.2 Ieşirea din gestiune, descărcarea gestiunii

2.3.3 Stoc materiale

2.3.4 Fişa de magazie pentru materiale

2.4 Servicii prestate de terţii parohiei

3. RAPOARTE

Acest modul valorifică informaţiile preluate în modulele anterioare în următoarele situaţii şi rapoarte:

3.1 Fila execuţiei bugetare;
3.2 Contul execuției bugetare;
3.3 Fişa contului pentru operaţiuni diverse;
3.4 Fișa partizi;
3.5 Fişa contribuabilului;
3.6 Fişa donatorului;
3.7 Topul contribuabililor / donatorilor;
3.8 Situaţia facturilor neachitate;
3.9 Situaţia intrărilor destinate investiţiilor;

4. REGISTRE

4.1 Registrul de botezuri;
4.2 Registrul de cununii;
4.3 Registrul de înmormântări;
4.4 Registrul pentru evidența analitică a bunurilor culturale.

5. NOMENCLATOARE

În cadrul acestui modul sunt dezvoltate următoarele funcţii:

5.1 Ţinerea la zi a evidenţei familiilor şi enoriaşilor din cadrul parohiei;
5.2 Întreţinerea nomenclatoarelor de produse pangar, materiale, servicii şi mijloace fixe;
5.3 Întreţinerea nomenclatorului de furnizori;
5.4 Întreținerea planului de conturi și descrierea veniturilor.

6. APLICATIE

În cadrul acestui modul sunt dezvoltate următoarele funcții și programe:

6.1 Manualul de utilizare al aplicației;
6.2 Procedura de export date pentru protopopiat (in cazul in care unitatea ierarhic superioara centralizeaza datele de la parohii cu programul ASCONT eparhii);
6.3 Procedurile de salvare, restaurare si restaurare baza de date goala;
6.4 Procedura de inregistrare a aplicatiei;
6.5 Despre ASCONT parohii;
6.6 Conversiie baza de date de la versiunea 2.0 la versiunea 3.0.

Conditii de Livrare

Programul ASCONT parohii este livrat în format executabil autodocumentat şi poate fi executat pe orice calculator PC cu următoarea configuraţie:

  1. Procesor: minim 333Mhz;
  2. Memorie RAM: minim 64MB;
  3. Spaţiu pe HDD: minim 50MB;
  4. Sistem de Operare: Windows 2000, XP, Vista.

Pretul programului

Programul ASCONT parohii are un pret promotional de numai 250 LEI pana la data de 31.12.2009.